Az év első vasárnapján Vad Zsigmond hirdette az igét

Helyi hírek

A 2015. január 4-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő nagytemplomi istentisztelet úrvacsorával is egybekötött alkalom volt.

Igét hirdetett: Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor.

Az igehirdetés alapigéje volt:

“Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!”(Jeremiás 29, 7)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE
1. Apostoli köszöntés Oláh István beosztott lelkész

2. Fennálló ének:479, 1

3. Hirdetések

4. Főének:392, 1. 4-5

Szövegdoboz: Kérjük, az éneklés alatt a gyermekek menjenek fel a toronyterembe gyermek-istentiszteletre.
5. Előfohász, Igeolvasás: Jeremiás 29, 1-14

6. Imádság

7. Igehirdetés előtti ének:475, 1

8. Igehirdetés: Jeremiás 29, 7 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9. Igehirdetés utáni ének:326, 2

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1-2

12. Úrvacsora, ágendázik: Szász Barnabásné lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 458-463)

13. Záró ének:236, 1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

nagytemplom.hu