A Polyphony Project kapta az EP 2022-es Európai Polgár díját Magyarországon

Európa

Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Európai Polgár díjat olyan, kivételes teljesítményt nyújtó személyeknek, illetve szervezeteknek ítélik oda, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmozdításához, vagy az unió értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítottak ki.

A tagállami díjazottakat 2022. június 22-én választotta ki az Európai Polgár díj kuratóriuma. Az idei díjazott felterjesztője Hölvényi György magyar EP-képviselő (Európai Néppárt).

A Both Miklós előadóművész, zeneszerző alapította Polyphony Projekt az ukrán falvakban ma is fellelhető zenefolklór felkutatását, megőrzését és bemutatását tűzte ki céljául. Internetes archívumukban a többéves gyűjtőmunka eredményeként, magas technikai színvonalon rögzített dalok részletes leírással kiegészítve, különböző szempontok szerint rendezve találhatók meg. Az archívum a népzene iránt érdeklődő zenehallgatók és a kutatók érdeklődésére egyaránt számot tart.

A program rendkívüli módon járul hozzá Ukrajna kulturális örökségének megőrzéséhez, ami a jelenlegi, háborús körülmények között különösen fontos. A kulturális örökség megőrzése az EU legfontosabb prioritásai közé tartozik. A program tökéletes példája annak, hogyan gazdagítja a zene közös történelmünket. A nemzeti kisebbségek közös európai örökséghez való hozzájárulásának megőrzése összhangban van az Európai Polgár Díj célkitűzéseivel.

Az Európai Parlament minden évben odaítéli az Európai Polgár díjat. A díjat olyan magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek vagy szervezeteknek ítélik oda, akik projektjeik révén az alábbi területeken kivételes teljesítményt mutatnak fel és/vagy kimagasló elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot:

  • a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és a szorosabb integrációt, illetve az Európai Unión belüli határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést elősegítő tevékenység;
  • az európai szellemiség megerősítéséhez hozzájáruló, hosszú távú, határokon átnyúló vagy nemzetek közötti kulturális együttműködéssel járó tevékenységek;
  • az aktuális európai évhez kapcsolódó projektek;
  • az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt értékeket konkrétan kifejező tevékenységek.

A díjra magánszemélyek, magánszemélyek csoportjai, egyesületek vagy szervezetek az általuk megvalósított projektekkel pályázhatnak, vagy egy másik magánszemélyt, csoportot, egyesületet vagy szervezetet jelölhetnek az Európai Polgár díjra. Az Európai Parlament képviselői is jogosultak jelölést benyújtani – képviselőnként és évente egyet-egyet.