Szeged, Szegedi Tudományegyetem, SZTE, Állam- és Jogtudományi Kar, jogi kar, jogász, diplomaosztó, TIK

Doktoravató és Diplomaátadó ünnepség a szegedi Jogi Karon – képgaléria

Egyetem

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktoravató és Diplomaátadó Ünnepi Üléseire 2024. július 7-én került sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi Termében délelőtt 10 órakor és délután 14 órakor. Képgalériánk, melyet a délelőtti eseményről készítettünk, alább tekinthető meg.

Az Ünnepi Tanács tagjai Prof. Dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese, Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Hajdú József, az Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tanszékvezetője, Dr. habil. Merkovity Norbert, az Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének vezetője, oktatási dékánhelyettes és Dr. Kruzslicz Péter, a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet adjunktusa, a Frankofón Egyetemi Központ igazgatója voltak.

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának nappali és levelező tagozatán 2023/2024. tanév második félévében 101 hallgató, 2023/2024. tanév első félévében 42 hallgató fejezte be tanulmányait, akik közül a megjelenteket az Avató Tanács vasárnap jogász doktorrá fogadott.

A 2023/2024. tanév második félévében az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi tanulmányok magyar nyelvű alapszakán 44, mesterszakán 6; angol nyelvű mesterszakán 9, francia nyelvű mesterszakán 25; Politikatudományok alapszakán: 20, mesterszakán 7; Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapszakán 63, mesterszakán 6; Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakán pedig 7 hallgató fejezte be tanulmányait és kapta meg diplomáját.

(SZTE ÁJTK)

Fotó: Frank Yvette